Minh Lan: Trung tâm Nhật Ngữ Cần Thơ

Minh Lan: Trung tâm Nhật Ngữ Cần Thơ

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, việc học tiếng Nhật và có cơ hội du học hoặc xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đã trở thành một ước mơ của rất nhiều người. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu...

Read more